• [Libz25md GRAN]

12/04/2011

Moció de rebuig a la sentència del TS que obliga la Generalitat de Catalunya a fer servir el castellà com a llengua vehicular de l’escola

El passat 22 de desembre de 2010, el Tribunal Suprem espanyol va emetre tres sentències resolutives que pretenen fer canviar el sistema d’ensenyament pel qual el català és la llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya.

El tribunal pretén que la Generalitat de Catalunya expandeixi el castellà més enllà de l’ensenyament que ja es realitza d’aquesta llengua. Un aprenentatge que està demostrat que ja dóna als alumnes catalans un nivell equiparable als alumnes d’altres zones de l’estat.

L’aplicació d’aquesta sentència representarà el final del sistema d’immersió lingüística, avalat i valorat per la Unió Europea, que ha fet possible la cohesió lingüística i social dels ciutadans del Principat de Catalunya.

En aquest context la població de Salt, on l’escola suposa un dels pilars bàsics -quan no l’únic- de l’aprenentatge de la llengua catalana, la mesura pot tenir uns efectes especialment greus.


Aquesta sentència es basa en la retallada del Tribunal Constitucional sobre l’estatut i suposa una de les primeres conseqüències de com ha quedat. Per altra banda demostra que les minses competències d’autogovern que l’estat no ha pogut intervenir per la via de la voluntat ciutadana ho fa per via del poder
judicial. És dir que, sigui el que sigui que voti la ciutadania catalana, sigui el que sigui el que s’aprovi al Parlament de Barcelona, i fins i tot al de Madrid, sempre hi ha altres vies per imposar el model uniformitzador al marge de la voluntat popular dels catalans i catalanes.

Un cop provat el camí de la negociació de manera infructuosa en diverses ocasions, o el camí de fer veure que no ens afecta, només ens queda el camí de la fermesa per defensar els nostres drets.

Per tot allò exposat es proposa al ple l’adopció dels següents acords:

Primer: Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística de l’ensenyament català.

Segon: Demanar a la Generalitat de Catalunya que manifesti públicament que no acatarà la sentència del Tribunal Suprem al no reconèixer la legitimitat d’aquest tribunal per legislar per sobre de la voluntat de la ciutadania catalana.

Tercer: Reclamar aquesta fermesa i unitat a les forces polítiques catalanes per defensar la nostra llengua i cultura per damunt de tacticismes i interessos de partit.

Quart: Fer públics aquests acords a través dels mitjans de comunicació, el lloc web i el butlletí de l’Ajuntament.

Regidor que la defensarà:
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: