• [0 carretera GRAN]

Menys equipaments, menys costos. Solucions imaginatives per Salt.

Fa anys que des d’Independents per Salt reclamem que fa falta una nova escola al Mas Masó. A l’illa on hi ha l’actual Escola Mas Masó hi ha un nou centre en barracons provisionals, i ja és el segon. A part de la precarietat amb la que s’escolaritzen aquests nens i nenes respecte als d’altres centres hi hem d’afegir que l’espai només dóna perquè s’hi instal·li l’etapa d’educació infantil.
La pregunta és òbvia: quan hagin de fer el pas a l’educació primària, on els posaran?

Els centres educatius de Salt estan massificats i l’ajuntament no vol posar terrenys a disposició del Departament d’Educació. A la zona Mas Masó no només es constata aquest dèficit sinó que es preveu molt superior ja que parlem d’un barri on hi han d’anar més de 700 pisos i encara no hi viu ningú. Si per cobrir el dèficit d’altres zones ja falten places, què passarà amb els infants del propi barri quan aquest ja tingui veïns?
Des d’IPS vam proposar agrupar els terrenys municipals de banda i banda de l’Avgda. Alfons Moré per obtenir el terreny necessari per fer una nova escola davant de l’hospital. La resposta va ser que l’agrupació de terrenys era impossible. Però resulta que més tard sí que era possible per ubicar la comissaria regional dels Mossos d’Esquadra. Les comissaries donen més vots que les escoles, encara que no siguin ni per Salt?
Els representants de la ciutat veïna van posar el crit al cel al veure’s perdre la comissaria de Vista Alegre. Darrerament hem pogut veure als guanyadors de les eleccions autonòmiques qüestionar el canvi d’ubicació de la comissaria. Serà possible una marxa enrera?

En aquest punt retornem a la proposta de comissaria compartida entre la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra a la zona del Pla. Es pot rescatar la proposta? Amb el Pla de Sanejament en que es troba l’Ajuntament de Salt una comissaria pròpia en aquests moments suposa un daltabaix econòmic greu. Podem posar sobre la taula un cofinançament d’aquesta amb la presència d’uns Mossos que sí que siguin per Salt?
Al Departament d’Interior de la Generalitat li suposarà un estalvi molt important cofinançar una comissaria compartida en comptes d’una nova seu regional. A part d’adequar-se més al que Salt necessita. L’Ajuntament de Salt també necessita l’estalvi, i a més podria disposar dels terrenys que necessita per a una nova escola.
Cal demanar a les administracions, i en moments de crisi més, que exprimeixin la imaginació al màxim per donar resposta a les demandes amb els mínims costos possible.

Davant d’aquestes propostes fins ara només hem rebut excuses. Demanem voluntat política per lluitar per allò que necessitem i pal·liar el dèficit que tenim.

Demanem que el populisme sobre la seguretat, que tant car ens costa, deixi de donar vots i en comenci a donar la voluntat de lluitar per allò que necessitem.

Aquí tornem a deixar la proposta per qui la vulgui escoltar.
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: