• [Model creixement GRAN.]

20/05/2015

La situació actual de Salt no és fruit de l’atzar

La majoria de partits a Salt es presenten a les eleccions del 24 de maig amb la paraula “canvi”. Tothom vol ser el canvi. Malgrat això, hi ha partits que ho tenen més difícil per representar aquest canvi, sobretot els que han tingut responsabilitats de govern en els darrers anys.

És de justícia subratllar que la situació actual de Salt, la que justifica el canvi, no ens ha tocat en una rifa, no és “mala sort”; és fruit d’un determinat model de desenvolupament i una forma de fer política que, sense solució de continuïtat i des de diferents colors polítics, s’ha aplicat al municipi. Com a resultat, avui Salt se situa al capdavant dels índexs d’atur, pobresa i exclusió social.

Als programes electorals se fan grans afirmacions de regeneracionisme democràtic. Però massa sovint, les proclames electorals xoquen amb la història recent de les accions presses quan es governava, de manera que tot el discurs grinyola i és torna increïble. PSC, CIU i ERC s’han alternat en diferents coalicions de govern des de la independència de Salt el 1983. Durant les dècades de 1990 i 2000, van perpetrar el model de creixement urbanístic especulatiu més agressiu i depredador que es recorda. La velocitat del creixement va ser proporcional al dany ocasionat en els barris més desfavorits i en el teixit comercial tradicional. Lluny de la idea inicial de que les plusvàlues anirien destinades a espai com el Barri Centre – el més castigat i abandonat –, en realitat els “beneficis” del creixement es van invertir en infraestructures de rendiment social i econòmic poc clar, algunes d’elles innecessàries o sobredimensionades. Junts, aquests partits van ajudar a dissenyar el model de poble que tenim i patim, desestructurat, desigual, depenent i insostenible. La crisi ho ha agreujat tot, més encara.

Al costat d’aquest creixement insostenible d’un model esgotat, s’han instal•lat formes polítiques de baix perfil democràtic caracteritzades per l’escassa transparència, l’arrogància, les falses aparences i la manca d’autocrítica. Tot això ha dut la població a una desconnexió emocional de les seves institucions. Avui, una part important no es veu representada, ni escoltada ni interpel•lada per a participar-hi.

Per això Independents per Salt aposta per aplicació d’un model desenvolupament totalment diferent fonamentat en la participació, la transparència, l’exigència, l’enfortiment del sector i les polítiques públiques, la sostenibilitat territorial i econòmica i el compromís amb el país. Poc a poc cal revertir i desmuntar una realitat forjada amb “tenacitat” especulativa per PSC+ERC+CIU en els darrers anys – poseu-ho en l’ordre que vulgueu.

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: