04/08/2014

LA CUP GIRONA I INDEPENDENTS PER SALT RECLAMEN DIÀLEG REAL PER ORDENAR CONJUNTAMENT L’ÀREA URBANA D’UNA MANERA SOSTENIBLE

En relació a la polèmica que s'ha desfermat les darreres setmanes entre diferents municipis de l'àrea metropolitana del Pla de Girona, les assemblees locals de la CUP i IPS volen manifestar les següents consideracions.

Ja fa uns quants mesos que els governs dels ajuntaments de Girona i Salt topen entre ells per equipaments o inversions privades que tots voldrien que s’instal·lessin al seu nucli.

Aquesta picabaralla recurrent ha tingut la seva màxima expressió en la definició d’una Trama Urbana Consolidada d’àmbit supramunicipal que vol unificar el que avui ja és un continu urbà entre els municipis de Girona, Salt, Sarrià de Ter i Vilablareix.

Amb aquest panorama, des de la CUP de Girona i Independents per Salt (IPS) hem cregut convenient posar de relleu la nostra opinió del conflicte i presentar les següents propostes, necessàries per encarar un futur sostenible i de dignitat per als nostres municipis.

1. Bon veïnatge i confiança mútua.
Des d'ambdós assemblees locals considerem que s'han de superar les picabaralles entre municipis veïns. En aquest sentit fem una crida als municipis de Girona, Salt, Vilablareix i Sarrià de Ter a fer una trobada cordial i resoldre amb diàleg les diferències que hi pugui haver. La bona entesa entre Salt i Girona s'ha de traduir en una més estreta col·laboració en aquells afers que afecten a la població d'ambdós municipis; dinàmica que s'ha de fer extensiva a la resta de municipis que conformen l'àrea metropolitana.

2. Planificació integral de l'àrea urbana
Els diferents municipis que integren l'àrea urbana han conformat una xarxa urbana que sovint desdibuixa límits i fronteres. La ciutat real és una trama urbana discontínua i connectada que agrupa serveis, vies de comunicacions, oferta comercial i d'oci i àrees d'activitat econòmica. En aquest sentit cal una planificació coordinada que tingui en compte l'abast de la ciutat real i que aspectes com ara la gestió dels residus, la gestió de l'aigua, la mobilitat, el sòl comercial, l'energia, etc. es planifiquin de forma consensuada i amb perspectiva global, tenint en compte els principis d'eficiència, sostenibilitat, accessibilitat i rigor. Cal posar un especial accent en el blindatge de sòl no urbanitzable i en la moderació de consum de sòl atesa l'experiència recent de l'esclat de la bombolla immobiliària. I alertar que cedir a la pressió que exerceixen els lobbies econòmics sobre les institucions democràtiques per imposar els seus interessos, no és ordenar el territori. Ordenar el territori és planificar per arribar a un objectiu convingut encara que sigui contrariant les tendències i fent que passi el que no passaria espontàniament.

3. Comerç de proximitat i rebuig a les grans superfícies comercials
Pel que fa a la Trama Urbana Consolidada (TUC) que es vol delimitar i que ha estat objecte de polèmica volem deixar clar que la nostra aposta és per la potenciació del comerç local i de proximitat. Una oferta comercial que s'ha de concentrar en els nuclis urbans de població i que potenciï tots els beneficis socials derivats del comerç local. En aquest sentit rebutgem la implantació de grans zones comercials desvinculades dels nuclis de població, pel seu important impacte ambiental, econòmic i social, atès que fomenten el consumisme acrític, desestructuren el comerç local i per tant desertitzen comercialment els nuclis de les poblacions. La implantació de grans zones comercials fomenten la mobilitat en vehicle privat, un model que porta associats importants impactes energètics i de contaminació, la qual cosa fomenta un model de ciutat que no compartim en absolut.

És hora de fer passos seriosos per a canviar el model socioambiental actual. Comença a ser hora de promoure processos econòmics que internalitzin els costos socials i ambientals i d'avançar cap a una veritable equitat social. La gestió del territori és una peça fonamental per a aquest canvi de model.

a Girona i Salt a 30 de juliol de 2014

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: