• [Logotip ips GRAN.]

13/06/2014

IPS troba inacceptable la resposta del Síndic de Greuges sobre el tancament de les fonts d’aigua del municipi.

Arrel de la resposta del Síndic de Greuges a la demanda sobre el tancament de les fonts d’aigua del poble de Salt, des d’Independents per Salt trobem del tot inacceptable l’assumpció dels motius donats per l’equip de govern.

La carta malgrat insta a l’Ajuntament de Salt a restablir les fonts públiques en la mesura que l’economia del consistori ho permeti, justifica el tancament de les fonts per motius tan surrealistes com rentar roba, dutxar-se o agafar aigua amb garrafes.

IPS seguirà denunciant que aquestes polítiques són del tot discriminatòries vers les persones més vulnerables i que els motius de fons de tot aquest conflicte són precisament ocultar la pobresa que segueix existint al poble. En comptes de combatre-la amb mesures socials consistents.

Aquest divendres hem conegut pels mitjans que el Síndic de Greuges ha respost la queixa d’Independents per Salt sobre el tancament de les fonts d’aigua del municipi de Salt.

Algun mitjà titulava la notícia amb “El Síndic dóna la raó al govern de Salt...” tot i això, resulta que el síndic insta entre altres, que el govern saltenc restitueixi el més aviat possible les fonts amb algun sistema per evitar-ne un mal ús.

Però més enllà de la lectura superficial, trobem totalment inacceptable la resposta del Síndic, si és que la seva funció bàsica és la de “garantir el dret de totes les persones a una bona administració” com s’informa a la seva pàgina web;

És INACCEPTABLE que el Síndic aprovi un llistat d’escoles amb dies i horaris en què estan obertes. Per justificar el tancament de les fonts de carrers i places. Els ciutadans no tenen perquè saber quan és oberta una escola per anar a veure aigua a les seves fonts.

És INACCEPTABLE que el Síndic ens informi que el cost estimatiu de les reparacions a efectuar a les diferents fonts sigui de 7.442€ i que a més a més justifiqui que no es pot dur a terme l’encàrrec perquè no està consignat al pressupost del 2014. Si voleu repassem quantes despeses anuals no han estat pressupostades prèviament. I ja veureu que els 7.442 euros faran riure.

És INACCEPTABLE que l’escrit de resposta del Síndic faci referència únicament a la legislació de règim local i no esmenti absolutament res dels acords internacionals com l’Obervació 15 (2002) del Comitè de Drets Econòmics, Socials i Culturals del Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides (ECOSOC) on es defineix el dret humà a l’aigua com a “dret de tots a disposar d’aigua suficient, salubre, acceptable, accessible i assequible pera l’ús personal i domèstic”... i ja sabem que en època de crisi, els talls d’aigua domiciliària no són precisament pocs.

És INACCEPTABLE que posi com a exemples de mal ús, casos com rentar roba, dutxar-se o agafar aigua amb garrafes. És a dir, només es plantegen les conseqüències però s’oblida d’esmentar les causes que poden dur a les persones a fer aquest “mal ús” de l’aigua de les fonts. A part de l’evident excepcionalitat d’alguns d’aquests usos, si és que han existit realment, ningú ha plantejat mai cap problema en anar a buscar aigua a les fonts picants d’Amer o Caldes de Malavella... o potser el fet no és el d’omplir garrafes sinó qui les omple?

I és del tot INACCEPTABLE que el Síndic “constati” de les informacions que ha rebut de l’equip de govern, que els motius per al tancament de les fonts hagin estat el seu mal ús i deteriorament, tenint en compte que les dues ocasions en les quals es va procedir al tancament de fonts al municipi, els mateixos equips de govern van informar precisament que els motius eren per un decret de sequera i per evitar la proliferació del mosquit tigre. Ja veiem que els arguments van canviant al llarg del temps, no fos cas que perdessin credibilitat si algú s’ho mira amb una mica de detall.


Amb tot, malgrat s’obviï la realitat, agraïm l’obertura d’algunes fonts.

Tot i que des d’Independents per Salt seguirem denunciant aquestes mesures discriminatòries i continuarem exigint que es reobrin TOTES les fonts d’aigua potable del nostre poble.


13 de juny de 2014
Independents per Salt

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: