• [Entrad les arrels GRAN.]

10/06/2014

IPS denuncia el poc compromís dels diferents
governs amb l'escola Les Arrels

L’escola Les Arrels fa més de 5 anys que busca un espai i els successius governs saltencs encara no han estat capaços de trobar-ne un de definitiu.

Després de reiterades i urgents demandes per part d’Independents per Salt, constatem que, primer el govern del PSC i ERC al 2010/2011 van prioritzar els espais que el nostre grup reclamava per a l’escola, a una comissaria de Mossos d’Esquadra, que al final el Departament d’Interior tampoc ha volgut.

I segon, el govern actual de CiU sembla més interessat a desenvolupar el sector Vallvera-Sitjà que no a buscar les millors solucions per als centres educatius del poble, fins hi tot fent servir la legítima demanda de la comunitat educativa per vincular els dos projectes.

Per aquests motius i perquè el nostre grup ha fet més del que podia i ha aportat més propostes que cap dels governs successius a l’Ajuntament de Salt, denunciem aquestes actituds i exigim més responsabilitat en la cerca de solucions. El nou terreny a la zona Mas Masó és una solució d’urgència però continua essent provisional.


Al ple del dilluns dia 19 de maig, l'equip de govern de Salt portava a aprovació l'expropiació i posada a disposició d'un terreny temporal per a ubicar-hi l'escola Les Arrels.

Aquesta escola està situada des de fa 5 anys dins el pati d'una altra escola (Mas Masó).

El nostre grup es va abstenir en aquesta votació per diversos motius;

Primer. Fa anys que el nostre grup insisteix als diferents equips de govern de la necessitat de buscar un espai per aquesta nova escola i planificar amb temps la resta de necessitats educatives del municipi. Històricament se'ns ha fet poc cas, amb diversos i surrealistes arguments.

Segon. Hem plantejat múltiples solucions per aquesta i altres escoles. Sempre s'han menystingut les nostres demandes, arribant a situacions com l'actual, on l'escola Les Arrels està a 3 mesos de l'inici d'un nou curs i tot just es troba un terreny provisional. Mantenint així la precarietat del centre.

Tercer. A l'inici d'aquesta legislatura vam posar a disposició del nou equip de govern les nostres propostes i vam donar tot el suport que fes falta per trobar solucions. El que a l'inici van ser bones intencions per part del regidor d'educació, van passar a ser excuses i negatives sense massa explicacions per part del Sr. Alcalde i el mateix regidor.

Quart. Un cop se'ns va informar que els terrenys a ocupar estarien ubicats al Vallvera-Sitjà (zona sense planejament definitiu aprovat), vam acceptar-ho per la necessitat que en tenien els infants, les seves famílies i els mateixos docents. Però malgrat la modificació de crèdits aprovada a finals d'any, aquesta opció no ha estat possible. I això ha provocat diversos conflictes en el procés d’inscripció de les famílies, ja que algunes van escollir l’escola per la seva nova ubicació i també a la inversa, on altres famílies no van inscriure els seus infants a Les Arrels perquè marxaven del barri del Mas Masó i ara es troben que al final continua a la mateixa zona.

Cinquè. La comunicació amb les famílies per tal d'explicar la situació en què es troba l'escola i el procés que ha seguit tot plegat, és del tot inadmissible per una institució pública. El redactat és poc respectuós, més propi d'una conversa de bar, amb exclamacions i rumorologia, que no d'una comunicació oficial. L'equip de govern es treu la responsabilitat de sobre acusant als propietaris dels terrenys de no haver arribat a un acord i vincula indefectiblement l'obtenció d'aquest espai al desenvolupament del sector Vallvera-Sitjà (aturat des del 2004 i que preveia la construcció de 1.600 habitatges).

A més a més, al ple, el Sr. alcalde va expressar que la nostra argumentació faltava a la veritat sense que el nostre grup tingués oportunitat per rebatre-ho.

Concretament parlava del procés que va permetre cedir un terreny per a una comissaria de Mossos d'Esquadra quan abans s'havia desestimat la nostra proposta per ubicar-hi l'escola en qüestió. Com que és un tema llarg, us enllacem un parell d'articles del 2011 on s'explica bé: - Proposta davant la massificació dels centres educatius de Salt / Menys equipaments, menys costos. Solucions imaginatives per Salt.

Així doncs i malgrat tot, no posarem pals a les rodes per a la cessió dels nous espais que s'han trobat a prop de l'hospital i no hi votarem en contra ja que l'escola Les Arrels necessita urgentment un lloc on ubicar els nous barracons que faran falta a partir del setembre.

El que sí que exigim, és que l'equip de govern prengui una actitud més responsable amb tota la comunitat educativa del municipi i no manipuli en pro d'una falsa transparència aquelles demandes que té de la ciutadania. Independents per Salt, no ens cansem i seguirem posant a disposició de la comunitat educativa i de l'equip de govern el nostre temps i idees per avançar i millorar l'educació al nostre municipi, perquè recordem que tot plegat només es tracta d'una solució provisional.


Maig de 2014
Independents per Salt

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: