• [25savortament GRAN.]

28/09/2013

28 de setembre
Dia internacional per la Despenalització de l’Avortament

Aquest any té una especial rellevància la celebració d’aquest Dia perquè el Ministre de “Justicia” del Govern del PP ens amenaça amb una reforma de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva (SSR) i d’Interrupció Voluntària de l'embaràs (IVE), aprovada l'any 2010, que ens farà retrocedir 30 anys, ja que pretén tornar a una versió més restrictiva de la llei de despenalització parcial de l’avortament de 1985.

Si aquest govern realment està preocupat per la vida, ha de saber que la il•legalització no disminueix el nombre d’avortaments i sí que augmenta les morts de dones per avortaments il•legals fets sense garanties mèdiques. I amb la crisi econòmica i les retallades socials que patim, les dones amb menys recursos es veuran abocades a situacions de risc.

El dret a la interrupció voluntària de l’embaràs és una de les conquestes més importants en relació als drets de les dones. La maternitat ha de ser decidida lliurement i no esdevenir una situació indesitjada ni obligada per lleis restrictives. Les decisions de les dones sobre el seu embaràs han de ser lliures i conscients i s’han de respectar. L’avortament és un instrument límit que requereix una utilització responsable, per això cal avançar en l’educació sexual i afectiva amb perspectiva de gènere, en les relacions igualitàries, en l’accés gratuït als anticonceptius segurs i en el dret a l’avortament lliure i gratuït dins del sistema públic sanitari, com una prestació sanitària més. Exigim aquest dret i diguem NO a la reforma de l’avortament del govern espanyol. I a qui tingui temptacions de retallar els drets de les dones al nostre país, fem-li saber que volem uns Països Catalans independents i que respectin els drets de les dones. 28 de setembre de 2013 Independents per Salt
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: