• [Riu ter deveses GRAN.]

02/06/2013

L’AIGUA, COM LA VIDA, NO ÉS UNA MERCADERIA

L’aigua és un bé éscàs i al mateix temps imprescindible per a la vida dels éssers humans i els ecosistemes. La situació actual d’aquest recurs és molt preocupant: segons la Organització Mundial de la Salut (OMS) més de 1.100 milions de persones no tenen accés a aigua potable segura. La Declaració Universal dels Drets Humans Emergents (Monterrey, 2007), reconeix el dret humà a l’accés a l’aigua potable i al sanejament quan afirma que tots els éssers humans i els pobles en què s’integren tenen dret a viure en condicions de dignitat (Institut dels Drets Humans de Catalunya, IDHC).

Mentre a nivell mundial s’ha establert que l’accés a l’aigua potable és un dret humà i a Europa una inciativa ciutadana està treballant per traslladar a la Comissió Europea la necessitat de garantir l’accés universal als serveis d’aigua i sanejament i que s’exclogui el servei de l’aigua de la liberització, a Catalunya les coses segueixen una altra música. El govern de Catalunya darrerament ha perdut tota credibilitat en el seu intent de privatitzar Aigües Ter Llobregat (ATL) i deixar aquesta empresa pública en mans de multinacionals i de capital financer.

El 6 de novembre de 2012 el govern de la Generalitat va adjudicar a Acciona la privatització d’ATL davant d’AGBAR. El problema de la privatització de l’aigua rau en què suposa impactes socials, econòmics i ambientals greus. Els casos de privatització de l’aigua arreu del món impulsades des d’una òptica economicista han tingut resultats nefastos per a les persones i el medi ambient. Només cal recordar el cas de la privatització de l’aigua en molts països de l’Amèrica Llatina als anys 90.

A banda d’això, l’aigua no és un bé econòmic que es pugui incorporar a les lògiques del mercat, sinó un dret humà. Un dret humà “emergent”. La prestació dels serveis bàsics com l’aigua són la base del pacte social que els ciutadans establim amb els nostres representants. Cedim la responsabilitat de prestar el servei de la forma més justa, no pas per fer-ne un ús mercantil.

Aigües Ter-Llobregat és un patrimoni comú de la ciutadania. Té un valor de 1481 millions d’euros pagats amb els impostos dels ciutadans i mitjançant Fons de Cohesió Europeus que tenen com a objectiu el finançament de projectes d’inversió pública i en cap cas per facilitar el lucre d’empreses o multinacionals del sector. Es va vendre l’adjudicació com una manera de recuperar el dèficit d’ATL valorat en 649,4 millions d’euros. El més irònic de tot plegat és que l’adjudicació inicial es va fer per obtenir 1000 milions d’euros, 400 abonats a l’inici (amb la qual cosa no s’eixugava el deute de 649,4 millons d’euros) i els 600 restants al llarg dels 50 anys que durava la concessió. Si fem comptes ens adonem que tot plegat és una irresponsabilitat total ja que fins al 2061 no s’eixugaria el deute. Un espoli innacceptable. El 28 de març de 2013 el Tribunal superior de Justicia de Catalunya va considerar que la privatització que va efectuar el govern de la Generalitat a favor d’Acciona no és vàlida, tot un revés per al govern que la va impulsar.

A nivel local i regional la privatització d’ATL suposaria un augment de l’extracció de l’aigua del riu Ter i s’incompliria així la promesa de retorn del cabal ecològic que el govern havia acordat i que moltes entitats de Salt i persones rellevants com ara en Ramon Torramadé o en Francesc Ferrer havien exigit amb fermesa.

Des de Independents per Salt defensem i defensarem la gestió pública, directa i transparent de tot el cicle de l’aigua, garantint els cabals ecològics, l’optimització dels recursos hídrics i la qualitat ecològica de les reserves naturals. La propietat i la gestió de l’aigua –i d’altres recursos naturals- han de ser declarades de titularitat i gestió pública i col•lectiva.

Els recursos imprescindibles (terra, aigua i energia) han d’estar al servei de les persones, no en mans de l’especulació del mercat. L’aigua, com la vida, no és una mercaderia.

Independents per Salt
maig de 2013

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: