• [Escola les arrels, de salt plafo GRAN.]

31/07/2012

Ple Extraordinari sobre l'Educació a Salt

Dijous passat a Salt es parlava d'educació. I es feia a través d'un ple extraordinari.
Un ple extraordinari es dissenya a través de mocions, mocions que s’espera que la resta de partits recolzin i es puguin aprovar per aconseguir l’objectiu de la convocatòria.
Fins aquí no hi hauria res de curiós ja que el ple havia estat demanat pel grup socialista, actualment a l'oposició i va presentar 5 mocions a l’entorn de l’educació. Hom creu que si es demana un ple és perquè realment el tema a debat preocupa i perquè es creu que es pot obtenir un bon recolzament en la majoria de les mocions o per posar de rellevància una problemàtica a través del debat. El que va passar dijous a la tarda no va ser ben bé així. El grup socialista va demostrar poca preparació i convicció amb allò que exposaven, arribant en algun punt a argumentar que sí que podien canviar no només l'argumentari sinó els acords i deixar sobre la taula les mocions per poder-les treballar conjuntament al mes de setembre.
Hom pot dir que rectificar és de savis però dijous no era de savis, res. Tot plegat des de IPS encara ens preguntem a què treia nas. A què treu nas que el PSC de Salt al govern durant 4 anys no hagi fet res seriós per l'educació i ara de cop i volta vulguin ser els àngels redemptors de l'educació del nostre poble.
Exposarem breument les mocions i la posició que el nostre grup va optar en cada una d'elles.

En la primera de les mocions es demanava que, un cop finalitzat el Pla Estratègic Educatiu de Salt, s’avalués per tal posar noves fites. Per qui no ho sàpiga la LOE contempla que  les administracions educatives poden preveure procediments i instruments, per afavorir i estimular la gestió conjunta amb les administracions locals i la col·laboració́ entre centres educatius i administracions públiques. Aquí és on s'emmarca el Pla Estratègic de Salt. Per desenvolupar-lo es marquen una sèrie d'objectius i accions a dur a terme en un període de 4 anys. Aquests objectius es redacten després d'haver elaborat un DAFO on es recullen quins són els punts forts, els febles, les oportunitats i les amenaces que es tenen com a poble, zona o institució educativa. Cada objectiu té uns responsables que en fan seguiment i la valoració. Aquest projecte es redacta i es va duent a terme amb la col·laboració de tota la comunitat educativa.

El problema a Salt i concretament d’aquesta moció, rau en que el pla no està finalitzat. El pla s'acaba el 2013; és a dir a finals del curs que ve (pla estratègic 2009-2013 redactat quan governaven el PSC i ERC).

Què vam dir des d'IPS? Molt senzill, que sí que estem a favor de la revisió, oi tant que se n'ha de fer de valoració i oi tant que acabat aquest pla estratègic n'hem d'elaborar un altre; ara bé fem-ho quan s'hagi acabat. Mentrestant els professionals implicats ja en van fent el seguiment. La inspecció educativa, la tècnica de l'ajuntament, les direccions i els claustres realitzen revisions periòdiques a fi de no desviar-se dels indicadors proposats i fer les adaptacions que s'escaiguin per poder assolir els objectius que es tenen marcats.

I pel que fa als errors de temporalització de la moció, el grup socialista es va excusar en una pregunta realitzada al regidor d’educació a l’últim ple, on afirmava que el Pla ja estava finalitzat.

En fi, ja els val als dos grups majoritaris: un en va fer la redacció en el seu moment i l'altre governa actualment i resulta que cap dels dos tenen massa clar què s’ha fet i ni quan s’acaben els plans estratègics al nostre poble. Però això no els atura i aprofiten per iniciar una picabaralla en un tema, l’educació, que millor que ens el creguéssim més i el respectéssim com es mereix. La moció es va retocar i per unanimitat el consistori va acordar revisar-lo i donar-ne a conèixer els resultats quan s’hagi acabat, avaluat i valorat per tots agents implicats.

 

En la segona moció, IPS ens vam posar les mans al cap només de llegir-la. Tractava de la planificació dels equipaments educatius i el PSC que va governar Salt durant 4 anys (2007-2011), la màxima cosa que va fer, va ser demanar un informe urbanístic (al final del mandat) d'on es podien col·locar escoles, va mal bescanviar uns terrenys, (que des de IPS sempre havíem demanat fossin destinats a l'escola Les Arrels), per fer- hi la famosa comissaria regional dels mossos d’esquadra (que no es farà mai) i que la seva millor proposta per reduir la massificació a les aules era fer una escola-institut 3-16 de 3 o 4 línees si era necessari...(aquí agafarem una mica d’aire per no posar-nos a llençar rocs contra la coalició PSC- ERC).

Doncs bé, aquest partit ara demana que es torni a convocar la taula de planificació. Plani què? Tornar a convocar? A veure, no ha existit mai una Taula de Planificació dels Equipaments Educatius, aquí hi ha algú que no té memòria o li interessa fer veure que ells ho feien millor, però donar falses informacions, quan el nostre grup es va cansar d’insistir en aquests temes, sense obtenir respostes a canvi, és com a mínim, cínic. Aquí evidentment els vam recordar la història i els vam fer adonar que el que feien presentant aquesta moció era insultant. La moció no va prosperar.

 

Anem per la tercera. En aquesta el que es demanava era estabilitat per les plantilles de mestres de Salt. En aquest punt el que els vam argumentar era que no acabàvem d'entendre què demanaven: si estabilitat per les persones que exerceixen la docència a Salt o es demana que la plantilla d'ensenyants de Salt es mantingui malgrat les retallades? Els vam demanar que ens ho aclarissin i segons les explicacions que rebéssim el nostre vot seria un o altre. Des de IPS argumentem: estabilitat sí però del nombre de professionals, bé, de fet demanem més que estabilitat, demanem que a Salt no es retalli cap ensenyant. No hi ha dret que perquè l'Institut Salvador Sunyer perdi una línia a la preinscripció, se li retallin 4 professors. El departament quan t'ofereix una línia et dota de 2 professionals, amb una mica de sort. Doncs ara vénen i et treuen una línia i et retallen el doble. Això IPS ho denunciem. Volem que Salt tingui un tracte especial! volem que tingui més mestres que els que per ràtio ens toquen. Volem que des dels mecanismes de Plans d'Autonomia de Centre, els i les professionals de l'educació hi consolidin les seves places i no volem cap retallada malgrat la crisi. Salt està patint des de fa molt temps unes aules massificades perquè la planificació ha estat nefasta. El nom de Salt va de boca en boca dient que rebrem un tracte preferent. Doncs vinga, som-hi! Siguem valents i fem aquesta aposta. La moció es va quedar sobre la taula per parlar-ne i redactar-la recollint aquests matisos i aportacions. Així de bé s'ho van preparar els socialistes...

 

La quarta i la cinquena costaven de desvincular. Segons la portantveu del grup socialista es complementaven, segons la nostra opinió es contradeien.

Per una banda en la quarta es demanava instar a la Generalitat a crear un Pla d'escolarització de zona única urbana en l'àrea urbana de Girona. És a dir, repartir els alumnes de Salt als pobles veïns.

Aquesta proposta no és original, sinó que ja la va presentar CiU quan governava amb ERC a l'any 2004. Ja els vam dir al seu dia que era una vergonya. Que cada poble el que ha de fer és vetllar perquè els seus infants i joves puguin ser escolaritzats amb la màxima qualitat en el seu entorn més immediat. No s'hi val dir que a Salt hi ha uns índexs d'immigració molt elevats que dificulten la tasca educativa. I no s'hi val , senyors, perquè per una banda és quelcom tan poca solta com associar immigració i problemes educatius, i tampoc s'hi val perquè és l'excusa perfecte per no fer la feina que els pertoca que és fer una bona planificació escolar i educativa. I de retruc també cal que ho aprofitem per fer una  reflexió de quin és el model de poble que tenim: ciutat dormitori amb poc arrelament i ara si a sobre enviem els infants i joves a fora de Salt no se sentiran de Salt ni els petits ni els grans. Absolutament en contra.

La moció no va prosperar perquè "com que era una idea de solució, com podia haver sigut una altra, la podem deixar sobre la taula i parlar-ne". Costa trobar paraules davant tant cinisme. A què juguem? A veure qui la diu més grossa? Des d'IPS ja fa anys que anem dient que la feina no s'està fent bé. Que el que cal és buscar terrenys, fer escoles i començar a descongestionar les escoles que tenen un 90 i 100% d'infants i joves de famílies nouvingudes. Aquesta és la realitat d'algunes escoles perquè hem perdut trens, molts trens i tot gràcies als partits que han governat Salt els últims anys CiU, PSC i ERC, esperem que no tardem més a posar fil a l’agulla.

Com molt bé deia un ex-regidor de Salt "això de les escoles no dóna vots". I és ben veritat, el populisme no ha estat mai del costat del sentit comú i de la feina ben feta. I aquesta quarta moció n'és un clar exemple: repartim entre els pobles veïns la nostra immigració infantil i així arreglarem el nostre problema escampant-lo als pobles veïns. I què hi diuen els veïns? Doncs des de fa ja quasi 8 anys, no en volen ni sentir-ne a parlar. I què en diem de la despesa extra en autobusos i menjadors que s’haurà d’assumir?  Per no dir del sistema que es faria servir... es buscarien voluntaris? S’obligaria a certes famílies a abandonar el nostre poble?... si us plau!

Perdonin però em penso que arribats a aquest punt ja sigui per decència, per ètica o pel que sigui algú hauria de demanar disculpes per fer aquest tipus de proposició. Diuen que en parlaran; nosaltres no hi estem d'acord, i en tot cas ens esforçarem per trobar una solució millor a la que està vivint la nostra escola pública.

 

I continuant i enllaçant-la amb la darrera, el que proposava la última moció era fer una campanya seguint la que es va fer al 2009 en la que es convidava a totes les famílies amb criatures a “SEGUIR A SALT”. Sort que no en van fer cas perquè si tothom arriba a fer l'aposta per l'escola pública i de qualitat a Salt i decideix matricular als seus fills i filles a Salt no sabem on els haguéssim encabit. És fantàstic convidar a bodes quan no hi ha cabuda per tothom. Què passa? Que ens hem tornat ximples? Cada curs hi ha un centenar d'infants que inicien la seva escolarització a diferents indrets propers a Salt. Si volem que es quedin, el primer que hem de fer és crear la suficient oferta de places escolars. Si tenim prop de 500 alumnes i només tenim 400 i pico de places, com ho fem si tothom decideix seguir a Salt?  Planificació senyores i senyors!!! planificació, allò que des de IPS portem anys reclamant.

La moció també pecava per un altre costat al dir que l'any 2009 quan es va dur a terme la campanya, un 50% més d'alumnes van matricular-se a Salt. Error o falsedat, perquè amb les dades que IPS té només s’hi veu un increment d'un 2%. Cosa que la regidora socialista evidentment tampoc va saber argumentar.

Ja ho veuen per un costat repartim i per l'altra convidem a quedar-se a Salt...

IPS està a favor de qualsevol campanya de prestigi, recolzament i revalorització de l'escola pública de Salt. Ara bé una campanya propagandística buida de contingut, una campanya que es fa sense to ni so, una campanya que ja se sap que neix orfe d'entrada, no. Ho sentim molt, però per a nosaltres l'educació no és una moneda de canvi propagandística que quan convé esbombem als quatre vents i quan governem no en fem ni cas. Nosaltres continuarem la nostra lluita particular defensant les escoles i els claustres de Salt, demanant que se'ls respecti i se'ls valori, i continuarem treballant tant com puguem perquè de la planificació passem a l'acció. Aquesta moció no va prosperar.

Hem intentat exposar els nostres motius i les nostres raons, si qualsevol saltenc o saltenca vol fer-nos costat i treballar perquè realment el problema de les escoles de Salt trobi una solució sap on ens pot trobar. Serà un plaer treballar junts i seriosament pel nostre poble.

 

31 de juliol 2012

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: