• [Nens perill corrent sos GRAN.]

05/06/2012

Aturem el desmantellament de l'ensenyament públic

El dia 22 de maig va ser un dia de protestes, de vaga, de mobilitzacions de tot l’ensenyament per tal d’aturar les retallades que els diferents governs (estatal i autonòmic) estan aplicant en contra de l’ensenyament públic. I a nivell local, els respectius governs saltencs també han demostrat molt poca sensibilitat per l’escola pública. Darrerament hem pogut constatar que mentre que una escola com Les Arrels continua ubicada al pati de l’escola Mas Masó sense saber on anirà a parar, l'Escola Pia s'ubica en sòl públic sense cap problema en una nova provisionalitat d'aquelles que no sabem ni quan ni com acaben.

S’està aprofitant aquesta gran estafa, que anomenen crisi, per anar desmantellant els serveis públics, en especial l’educació. I és que l’educació és un element clau per donar oportunitats de prosperar a les persones independentment de la seva procedència social i nivell econòmic. L’educació és bàsica per formar una ciutadania autònoma, amb capacitat per pensar per si mateixa i prendre decisions i compromisos.

En aquesta línia observem com es pretén:

  • reduir encara més el nombre de mestres i tornar a baixar-los el sou.
  • augmentar el nombre d’alumnes per aula.
  • augmentar les hores lectives del professorat.
  • deixar de cobrir les substitucions si no són de llarga durada.

Tot això afectarà la qualitat de l’educació al perdre hores que estaven destinades a tractar amb les famílies i a atendre l’alumnat d’una forma més individualitzada. Alhora ens farà retrocedir molts anys en el model d’escola pública que molts sectors havien lluitat tant per aconseguir.

I les noves actuacions se sumen a:

  • les reduccions d’ajuts a les escoles bressol.
  • l’aturada de construccions escolars.
  • la retallada d’ingressos per cobrir despeses de funcionament dels centres i de programes educatius.
  • la reducció de beques i ajuts a les famílies i AMPES per material escolar, menjador, transport i activitats extraescolars.
  • l’aturada de nous cicles formatius i noves taxes per a la formació professional.
  • etc.

 Per tot plegat ens impliquem en la defensa de l’ensenyament públic com un pilar fonamental d’una societat democràtica que hem de defensar entre tots.


SI VOLEN RETALLAR QUE RETALLIN EN CORRUPCIÓ

ATUREM EL DESMANTELLAMENT DE L’ENSENYAMENT PÚBLIC

 

Salt, maig de 2012.

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: