• [Cartell press 2012 GRAN.]

15/03/2012

Independents per Salt presenta el pressupost municipal als veïns

Dimarts a la nit es va presentar el pressupost de l’Ajuntament de Salt. Aquesta presentació va tenir
lloc a la Biblioteca Municipal “Iu Bohigas”. Tal com deien els cartells anunciadors de l'acte, l’equip
de govern municipal no va voler atendre la demanda de presentació pública del pressupost de 2012 i
Independents per Salt va decidir fer-la pel seu compte.

A la presentació els regidors d’IPS Eva Rigau i Ferran Burch van explicar com estava estructurat el
pressupost municipal, les diferents partides i les seves consignacions.

Es va remarcar la dificultat econòmica per la qual s’està passant, el deficitari model de finançament dels ajuntaments en general, els plans de sanejament que arrossega el consistori saltenc ja des d’abans de la crisi i les pròpies polítiques municipals que han ajudat a que es donés aquesta situació.
Segons Ferran Burch, s’han realitzat inversions (que encara s’estan pagant) allunyades de les principals necessitats, problemes i reptes que té Salt. Massa sovint s’ha optat per actuacions de visualització fàcil i ràpida, fins i tot amb plantejaments elitistes que no han plantejat suficientment una amortització econòmica i/o social de les inversions. I tot plegat, és clar, en detriment d’una política que caminés, potser a poc a poc, cap a una millora real de la qualitat de vida de la ciutadania saltenca.

I és que el populisme també ha costat car a Salt. Un exemple és el de la seguretat, amb els projectes, inversions i canvis urbanístics entorn de les comissaries de policia. També es va criticar el populisme de relacionar la rebaixa de sous de grups polítics i regidors, que no de càrrecs de confiança, per destinar-ho a les comunitats de veïns sense que al final s’hagin localitzat aquests diners en el pressupost d’enguany.

Des d’Independents per Salt s’afirma que cal prioritzar, i més en moments de dificultat econòmica. Que cal tenir un projecte de poble coherent per anar desenvolupant segons les possibilitats de cada moment. En aquest sentit Eva Rigau va demanar que s’acabés la política orientada a partir de les subvencions. Una política que canvia quan aquestes subvencions desapareixen o s’orienten en un altre sentit. En la mateixa línia denuncia que projectes iniciats amb ampli consens s’aturin o es recomencin quan canvia el partit que governa.

Finalment es van apuntar algunes línies a prioritzar: el desenvolupament del pla de ciutadania, la formació ocupacional i la generació d’expectatives a la gent jove que finalitza l’etapa d’escolarització obligatòria, l’educació, el suport a les comunitats de veïns i la millora dels barris, la participació, la potenciació de la cultura popular i l’autoorganització ciutadana a través d’entitats i associacions.

15 de març de 2012
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: