• [Museu aigua GRAN.]

20/09/2011

Als pobres, ni aigua

A Independents per Salt sempre hem tingut una idea de places i parcs com a espai de relació entre els veïns, d’oci i de joc dels infants. Sempre ens els hem imaginat i els hem proposat amb bancs per seure, arbres frondosos que facin ombra, fonts, jocs infantils i juvenils (quan l’espai ho permeti).

Aquets darrers dies ens hem assabentat que el famós alcalde del PP, Sr. García Albiol, feia retirar bancs per seure i que el nostre alcalde, Sr. Torramadé, fa tancar les fonts. De motius o excuses se n’han exposat diversos: que si alguns omplen globus amb aigua i fan bretolades, que si el mosquit tigre o que se’n fa un ús indegut. Amb això de l’ús indegut un es podria pensar que els veïns hi connecten mànegues per omplir piscines. Doncs no! Resulta que l’ús indegut és omplir una garrafa per necessitats bàsiques: beure aigua, cuinar o netejar-se. És un dels símptomes d’una situació de pobresa que fa que algunes persones ja no puguin pagar ni l’aigua i hagin de fer viatges a la font.

Tan poca humanitat queda?

Una persona d’una comunitat de veïns del centre comentava que sense aigua hi haurà problemes d’olors i salubritat a la comunitat. Hi han pensat en això?

S’envien subvencions per obrir un pou d’aigua a l’Àfrica i tanquen les fonts del poble perquè  hi van massa pobres?

Fa mal efecte veure gent fent cua en una font pública per omplir garrafes? És clar que sí! Fa mal efecte la pobresa? I tant! També fa mal efecte veure per la tele aquells nens desnodrits amb la panxa inflada. Podem fer dues coses: prendre un compromís per lluitar contra les causes que ho provoquen o tancar la tele. A Salt els nostres governants opten per tancar les fonts. Fins on arribarem?

 

Salt 19 de setembre de 2011

Independents per Salt

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: