• [Camicarlins GRAN.]

10/10/2011

Ple Ordinari Mes de Setembre

Aquest mes comencem una nova secció que repassarà els plens que es fan al nostre poble, per tota aquella gent que no hi pugui assistir ja que últimament són molts els que s’han de quedar fora de l’Ajuntament perquè es supera l’aforament del saló de plens amb escreix. La llàstima és que l’interès el despertin habitualment voluntats ansioses de titulars sensacionalistes que fan un flac favor al municipi.

Aquests resums també mirarem que serveixin per acostar la nostra feina al consistori i per familiaritzar la població amb el funcionament de la institució.

La setmana passada doncs, hi va haver el ple ordinari de setembre i a continuació us presentem un resum de les nostres intervencions. Intervencions que volem que conegueu perquè pugueu fer no només un seguiment de la nostra tasca sinó que alhora pugueu valorar i opinar si s'escau.

En la primera fase del ple, s’aprovà l’acta de la sessió plenària anterior, es va presentar la memòria del 2010 del defensor del poble i es va haver de donar compte de diversos decrets d’alcaldia, entre aquests, la contractació d’un Cap de Gabinet d’Alcaldia.

En aquests punts, IPS va recordar que dos mesos enrere el mateix alcalde no preveia cobrir aquestes places (Cap de Gabinet + un adjunt que també s’ha ocupat). Hem defensat de nou que les persones més legitimades per dur a terme la feina encomanada són els regidors electes i no persones contractades a dit que la població no ha votat.

A partir d’aquí es van començar a tractar els punts de ple que han de ser votats pels regidors. De tots els punts tractats, el més rellevant va ser la modificació de crèdits que preveu aprofitar els diners que deixarem de cobrar els grups municipals i els regidors per a destinar-los al suport de les comunitats de veïns més degradades i necessitades.

Per a IPS aquest ha estat un tema llargament reivindicat i exposat sobretot en la passada campanya electoral. Per tant vam donar-hi suport, amb la condició que les idees plantejades siguin només un punt de partida d’un procés que ha de tenir una continuïtat i on es plantegin projectes reals de recuperació i millora dels barris més necessitats de Salt. Aquest procés ha de donar un suport continu a les comunitats de veïns però alhora ha d’estimular també l’autoorganització. Hem de fugir d’un sistema subsidiari que pugui portar a picaresques però hem d’aconseguir estimular i recolzar les persones que dia a dia lluiten per millorar les seves comunitats i els seu barris. També vam demanar de participar en l’elaboració i definició de les propostes i que tot aquest procés sigui plenament participatiu i del tot transparent.

També es va aprovar la modificació de crèdits que permetrà reformar el clavegueram del carrer Processó en detriment de la 3a fase de la reurbanització dels carrers Sant Antoni i Sant Dionís. Aquest últim, requereix d’un pressupost de 820.000,00€ que actualment no es pot assumir.

I en la part final de l’ordre del dia del ple hi ha les mocions presentades pels grups municipals. En aquesta ocasió hi havia una primera moció de suport a les víctimes dels atemptats de Noruega del passat juliol, que es va aprovar.

Una segona moció en suport de l’escola catalana, consensuada per IPS, CiU i PSC.

La tercera moció la presentava PxC i reclamava no permetre el vot dels marroquins a les eleccions municipals tal com preveu un conveni que se suposa que es firmarà entre el Marroc i l’Estat Espanyo. Aquesta moció no es va aprovar, ja que CiU es va abstenir i IPS i PSC hi vam votar en contra. La nostra defensa ha estat sempre la d’un sol poble, que vol millorar la seva qualitat de vida. I en aquest sentit hem denunciat que no estarem mai d’acord amb cap actuació que promogui la discriminació de qualsevol col·lectiu per raó d’origen, de gènere, de classe o orientació sexual.

I per últim, IPS vam presentar una moció per arreglar el pont de l’autopista al camí dels carlins (entre l’Espai Gironès i el Polígon Torre Mirona). Aquesta moció era fruit d’una reivindicació dels propis treballadors i de la Coordinadora Obrera Sindical (COS) del mateix polígon que fa temps que es queixen que aquell pont és molt perillós per a vianants i ciclistes. Aquesta moció es va aprovar per unanimitat.

En el tram final del ple, hi ha lloc per a precs i preguntes dels diferents grups municipals.

 

Salt, 7 d’octubre de 2011

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: