• [Escola catala GRAN.]

18/09/2011

Moció en defensa de l'escola en català

Independents per Salt presenta per al pròxim ple del dia 26 de setembre, una moció per defensar el model educatiu de Catalunya, basat en la immersió lingüística. A continuació us adjuntem el redactat de la moció que s'ha presentat.

MOCIÓ EN SUPORT DE L’ESCOLA CATALANA

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

El Tribunal Suprem espanyol ha dictat 3 sentències que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum per al seu compliment. Aquesta sentència atempta clarament contra el model d’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, basat en la immersió lingüística en català i la no separació dels infants i joves per raó de llengua. Un fet que afavoreix la normalització i la cohesió social als nostres pobles i ciutats.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol.

Tot i així la llengua pròpia de la nostra nació encara viu una situació de desequilibri i vulnerabilitat en molts àmbits de la vida pública (diverses administracions, mitjans de comunicació,...) i queda molt de camí per córrer per a una bona normalització lingüística pel que fa a l’ús social. De fet, en molts barris i municipis l’escola suposa un dels pocs contactes d’infants i joves amb el català. Sense anar més lluny, en un poble com el nostre, on es parlen multitud de llengües, la pròpia del país podria quedar relegada a un nivell especialment residual. A més, es fa necessària una llengua base de cohesió sobre la qual construir l’aprenentatge d’altres llengües i continguts.

Per tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de Salt l’adopció dels acords següents:

Primer: Manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la interlocutòria del TSJC, que posa en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius catalans.

Segon: Manifestar el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts, així com a tota la comunitat educativa, per tal que el continuï aplicant en el dia a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin seguir.

Tercer: Prendre el compromís des d’aquest consistori de defensar la immersió lingüística de manera activa, amb la importància que mereix a més, en un municipi com el nostre on l'escola és un dels pocs (sinó l'únic) lloc on bona part de la població té un contacte amb la llengua pròpia d'aquest país.

Quart: Instar al Parlament de Catalunya, cambra de representació de la ciutadania i responsable de legislar, a manifestar el seu desacord en aquestes sentències i instar al Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el què diu la Llei d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament.

Cinquè: Donar suport i encoratjar la legítima desobediència contra una sentència injusta, tant en el recolzament al govern de la Generalitat, com a tota la comunitat educativa que així es manifesti. En concret, es promourà la mateixa en el marc del Consell Escolar Municipal.

Sisè: Fer arribar aquests acords, als governs català i espanyol i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés de Diputats i del Senat espanyol; així com la Plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.

 

 14 de setembre de 2011,

Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: