• [Retrib gran]

08/07/2011

Reducció de sous a l'Ajuntament de Salt

Aquest dilluns s’han iniciat els plens de la nova legislatura a Salt amb un ple extraordinari per acordar els sous i les retribucions dels càrrecs electes i dels grups municipals.
Convergència i Unió havia promès en campanya electoral que si guanyava, es rebaixarien els sous al nivell que estaven l’any 2003. Doncs el dilluns teníem sobre la taula l’aprovació d’aquesta proposta, però el grup d’Independents per Salt, vam votar en contra per una sèrie de raons fonamentals.

Primer de tot, aclarir que nosaltres estem plenament d’acord que l’ajuntament es troba en una situació delicada pel que fa a les seves finances i que per aquest motiu, sempre hem expressat que el nou equip de govern hauria de saber prioritzar molt bé on destinar els pocs recursos disponibles.

Ara bé, IPS sempre s’ha oposat als augments que cada equip de govern nou s’ha anat imposant sense cap sentit. Des de fa 12 anys hem anat reclamant que calia un consens en l’establiment d’uns sous adequats a la dedicació i responsabilitat de la feina que fan els representants polítics i no modificar-los cada 4 anys. Demanàvem que només s'augmentessin o reduïssin les retribucions en relació a l'IPC. Aquesta proposta val a dir que no ha estat acceptada mai per cap dels grups que s’han alternat el govern de l’Ajuntament de Salt durant els últims anys.

Aquesta proposta ve precisament per evitar que els sous esdevinguin un mercadeig cada quatre anys. I motivat per causes que sovint van més enllà de la situació econòmica de l'Ajuntament. El que hem demanat sempre és un criteri clar, ja que es fa difícil de comprendre per la ciutadania que, per una mateixa feina, el que s'ha de posar un sou a si mateix pugui fer variacions tant grans (amunt o avall). Recordem que aquesta és una reivindicació històrica feta des de les esquerres per no deixar exclusivament en mans de les classes benestants la representació política a les institucions.

Un cop exposat aquest argument purament ideològic i de base, també hem de dir que no podem estar d’acord amb aquesta rebaixa de les indemnitzacions, ja que afecten sempre en major mesura als grups petits i sobretot als grups de l’oposició. A continuació hi ha un quadre que exposa les principals retribucions i la seva variació respecte l’any 2010.
En aquest quadre, que indica les retribucions anuals dels regidors i grups que van sortir de les últimes eleccions, s’hi pot identificar que la màxima reducció percentual és per als regidors dels grups de l’oposició que es situa gairebé en un 39%, en comparació als 18 o 19% que es redueixen els sous dels regidors de l’equip de govern. I en menor mesura però igual d’important, és la reducció als grups municipals segons la seva representació, com més petit és el grup més percentatge de disminució experimenta.
I un cas curiós és l’augment d’un 25% en el sou d’un futur Tinent d’Alcalde amb dedicació. S’ha dit que aquesta figura no s’ocuparà i que només és perquè s’ha de tenir una previsió, però la pregunta és senzilla; perquè no es rebaixa aquest sou igual que la resta?Un altre aspecte tractat al ple, va ser la previsió de càrrecs de confiança i les seves retribucions. En aquest punt, malgrat que l’equip de govern no té la previsió de designar-ne cap, Independents per Salt va defensar novament que s’ha de posar fre a la despesa extraordinària pel consistori que han suposat aquests càrrecs els últims anys i que la seva funció en cas de necessitar-ne un, hauria de ser la de coordinació de les funcions del govern i no acabar essent càrrecs dedicats als partits d’una manera encoberta.

Bé, tota aquesta exposició és per exemplificar que un partit com el nostre, saltenc i independent, depèn en gran part d’aquestes indemnitzacions per tal de fer arribar el seu programa i les seves propostes a tota la ciutadania. I com que la nostra dedicació i responsabilitat amb les tasques que ens han estat designades no ha disminuït ni un gram, defensarem aquesta posició cada vegada que un nou govern apugi o abaixi sense sentit les retribucions als seus càrrecs electes.
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: