• [Biblio locals veinals GRAN]

13/05/2011

Creació de locals veïnals

Fruit de l’experiència dels últims 12 anys a l’oposició a l’Ajuntament de Salt, Independents per Salt creu que cal establir ja un nou ordre de prioritats que abordi les principals problemàtiques que tenim i deixi de dedicar esforços a polítiques propagandístiques que únicament endarrereixen l’aplicació de solucions.

D’entre totes les propostes, destaquem la CREACIÓ DE LOCALS VEÏNALS per a la millora dels barris i la convivència en les zones més necessitades de Salt:

LOCALS VEÏNALS

Dins de les polítiques de suport a les comunitats de veïns i en el marc d’una ciutat educadora Independents per Salt (IPS) crearà locals veïnals autogestionats, amb control municipal.

L’Ajuntament de Salt té un fons per a l’adquisició d’immobles a través de l’Àrea de Renovació Urbana. Pensem que s’haurien d’adquirir locals de planta baixa en algunes illes o grups de vivendes i que aquests serveixin de locals veïnals. Aquests hauran de servir per a les reunions dels veïns de la comunitats que formen l’illa o el grup, per a la dinamització de les comunitats, com a punt d’organització de diverses activitats pel barri, etc. Pensem que l’Ajuntament ha d’adquirir el local i donar un suport inicial al seu impuls però que bàsicament haurà d’estar autogestionat per les pròpies comunitats. Caldrà treballar per a un acord entre aquestes per a la coordinació i utilització de l’espai i per a una primera proposta d’ús:

Activitat de reforç escolar per als nens i nenes de les comunitats que en formen part. Es tracta d’oferir una activitat diària després de l’escola per al reforç escolar (fer els deures, etc).

Hem pensat començar en l’illa de la plaça de l’Amistat o de la plaça Convivència, amb algun local que doni a fora i a dins de la plaça. I fins i tot aprofitar la plaça interior per a alguna activitat lúdica després del reforç escolar.Extensió a tot Salt

Si volem que aquesta proposta s’estengui per tot Salt, l’Ajuntament difícilment podrà assumir més costos que posar el local d’inici. Pensem que en un illa o grup de dos-cents o tres-cents habitatges pot suposar al voltant d’un euro al mes per habitatge. I que a més, per aquesta mateixa activitat i per estendre-la a més edats i propostes que puguin sortir de les mateixes comunitats, es poden anar a buscar ajudes per tirar-les endavant.

Pensem en altres o illes o grups: Grup Sagrada Família, Grup Verge Maria, Grup Sant Jaume, illa c/ Picasso-Pacheco-Torres i Bages- Àngel Guimerà, Elisenda de Montcada. I fora de la zona centre plantejar l’extensió cap a la Plaça de Catalunya, Teixidores, aprofitar uns baixos que ens han de cedir al Passeig de la Maçana, Barri Vell, etc.
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: