Independents per Salt
és un partit polític saltenc, independent, d'esquerrres i independentista.


SALTENC I INDEPENDENT: IPS és un partit polític l'àmbit d'intervenció del qual és estricament el poble de Salt. Com a tal és independent d'altres formacions polítiques d'abast nacional. És a dir, que el seu màxim òrgan de decisió és l'Assemblea General del propi partit independentment dels acords o col·laboracions que pugui establir en cada moment amb qui consideri.

Independents per Salt està format sobretot per persones provinents del teixit associatiu saltenc. Persones actives en la dinamització social, política i cultural de Salt.


D'ESQUERRES: IPS es defineix d'esquerres perquè pretén una transformació cap a una societat més justa, allunyada de les polítiques que accentuen les desigualtats socials i discriminacions de tota mena (per qüestions econòmiques, de gènere, d'origen, d'opció sexual, d'edat, etc.). Una societat allunyada d'un model econòmic especulatiu i depredador del territori per la cerca de grans beneficis i privilegis per a uns pocs.
En conseqüència IPS planteja un model perdurable en el temps, de progressió potser lenta però constant, que tingui com a objectius la millora de la qualitat de vida per a tothom i la possibilitat de desenvolupament de cadascú en plenes condicions d'igualtat i en harmonia amb el seu entorn.


INDEPENDENTISTA: IPS es defineix independentista per la constatació que l'encaix a l'Estat Espanyol s'ha demostrat inviable per a garantir els nostres drets polítics, socials i la supervivència com a poble diferenciat amb una llengua i cultura pròpies. En aquest sentit considerem que no ens calen més transicions sinó una ruptura democràtica amb l’Estat. IPS concep la independència dels Països Catalans bàsicament com una necessitat per al conjunt del poble treballador català.
Independents Per Salt - CUP Salt
Ens pots trobar a:
Casal independentista de Salt
Carrer Llarg 41
17190 de Salt

independentspersalt@gmail.com

Enllaços: